En verden i krise.

Uttalelser fra årsmøtet 2009 i LO Grenland.

I mange år har det vært krise for verdens fattige og undertrykte befolkning.

Om lag 1 milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom og millioner av barn dør av sult og fattigdom hvert år og i tillegg har vi matvarekrise som rammer de fattigste.

Kvinner blir misbrukt og undertrykt i et slikt omfang at en skulle tru vi levde i den mørkeste middelalder.