Finanskrisas ofre.

Uttalelser fra årsmøtet 2009 i LO Grenland

De lovpriste markedskreftene har brakt oss inn i den største økonomiske krisa siden de harde
30 åra. De samme kreftene som har krevd fritt armslag for fri kapitalflyt, står nå å få statlig støtte over hele verden.

Finansverdenens ledere sitter fortsatt med sine skyhøye lønninger og tilhørende bonus for velgjort arbeid, uberørt av krisa de sjøl har skapt.
Ofrene er de mange oppsagte og permitterte som uforskyldt står uten arbeid og inntekt. Vi forstår at hensynet til produksjonsbedriftene krever statlig bankstøtte og næringslivet trenger kapital. Vi er jo også så heldige her til lands at staten har penger nok. Vi mener det må være et rimelig krav til en rød-grønn regjering at den også åpner litt på pengesekken til fordel for finanskrisas ofre og de som er blitt arbeidsledige.

Vi krever:

  • at dagpengene økes til 75 % av tidligere inntekt.
  • at karensdagene for ledighetstrygd fjernes med utbetaling fra dag én.
  • at det betales dagpenger for ned til 20 % permittering og at dagpengene utbetales i rimelig tid, uten byråkratisk sommel.

Det er meningsløst at NAV skal være underbemannet når det er rikelig tilgang på ledig arbeidskraft til å gjøre jobben.

Selv om NAV i Telemark så langt har fungert godt, frykter vi at arbeidsløsheten kan fortsette å stige og at NAV sin kapasitet ikke vil strekke til.

Med erfaring fra uverdige forhold andre steder i landet, ber vi om at NAV i Telemark er føre vár og bygger opp en tilstekkelig beredskap til å møte utfordringene som arbeidsmarkedet står foran.