Sosial dumping – midlertidige ansettelser – privatisering – bemanningsbyråer.

Uttalelse fra årsmøtet 2009 i LO Grenland.

Sosial dumping er blitt et økende problem. Og det gjelder ikke bare utenlandsk arbeidskraft.

I takt med finanskrisa kommer presset fra mange arbeidsgivere om lønnsnedgang. Dette er sosial dumping! Midlertidig ansettelser er også sosial dumping!

Den rød/grønne regjering fikk stoppet Bondevikregjeringens åpning for mer midlertidig ansettelser.

Arbeidsmiljølovens § 14 -9 sier: ”Arbeidstaker skal ansettes fast”.

I dag er, nesten uten unntak, alle ansatte i bemanningsbyråer midlertidige ansatt.

Privatisering er også som regel sosial dumping.

De fleste som er privatisert har dårligere lønns- og arbeidsforhold.

I tillegg fører privatisering av offentlige tjenester til en nedbygging av velferdsstaten. Det har blitt åpnet for konkurranse i mange sektorer. Helse, utdanning, kraft, samferdsel osv. Resultat: dyrere strøm, helsekøer, dårligere vedlikehold/brøyting. Listen kan gjøres mye lengre.

LO i Grenland vil at velferdsstaten skal bevares.

Det må gjøres retrett på privatisering av det offentlige. Det offentlige må kun sette bort arbeid til eller handle med firmaer som kan dokumentere at de ikke bedriver sosial dumping og følger lov- og avtaleverket.

LO i Grenland vil derfor ha som hovedoppgaver i tiden fremover:

  1. Bekjempe sosial dumping
  2. Bekjempe privatisering
  3. Stoppe midlertidige ansettelser
  4. Si nei til innleie fra bemanningsbyråer, så fremt det ikke dreier seg om vikarer.