Sykehuset Telemark.

Uttalelse fra årsmøtet 2009 i LO Grenland.

Årsmøte i LO Grenland er bekymret for den utvikling som vi ser på sykehussektoren.

LO Grenland har vært, og vil være en pådriver for å få til en sykhusstruktur som Telemarks befolkning kan være tilfreds med.

LO Grenland forlanger at våre politikere engasjerer seg mer aktivt i utforming av et nytt økonomisk system, slik at sykehusene har handlefrihet over egen utvikling.

Eget styre må få mer styring over egen drift og behandling.

Årsmøte i LO Grenland er også negativ til den utvikling som skjer med legevakte i Porsgrunn.

Vi ønsker ikke en flytting til Skien.
Her må lokale politikere på banen.