Uttalelser fra årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009 i Folkets Hus i Porsgrunn
  • Sosial dumping – midlertidige ansettelser – privatisering – bemanningsbyråer.
  • Sykehuset Telemark.
  • En verden i krise.
  • Finanskrisas ofre.
  • VEOLIA