Lørdagsmagasin 5. sept 09

Intervju med ordfører i Skien, Rolf Erling Andersen og ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer. Hva skjer hvis Statskraft selges til private?

Ukeskåseri ved Knut Åge Andersen

Intervju med Heidi Hamadi (SV) og Irene Haukedal (fylkessekretær for LO Telemark).

Intervju med Torbjørn Holås, tillitsvalgt i El & It forbundet og Skagerak Energi om salg av Statkraft..

Leder i Handel og Kontor, Sture Arntsen. Hvorfor bør medlemmene stemme rød/grønt?

Torbjørn Lillemoen fra Fellesforbundet og Tor Morten Thorsen fra Herøya Arbeiderforening. Valg.

Jan Grini om konferansen “Er prosessindustrien uønsket i Norge?”

Redaktør i Telemarksavisa, Ove Mellingen om valgkampen til nå.