Ikke selg arvesølvet.

Intervju med Rolf Erling Andersen om ideen om salg av statens aksjer i Statkraft.