Lørdagsmagasin 17. okt

Fra LO Grenland Medias lørdagsmagasin ved Jan Erik Andersen og Øystein Meyer.

Hva er utsiktene for jernbanen til Grenland og Eidangertunnellen etter at statsbudsjett ble lagt frem? Intervju med Jon Øyvind Selmer (Jernbanegruppa) og Petter Ellefsen (Vekst i Grenland).

Hva synes dere om hva som skjer med jernbanesatsinga? Irene Haukedal, sekretær i LO Telemark  direktør i NHO, Nicolai Boye

Hva mener dere om statsbudsjettet.  Leder i LO Stat, Morten Øye, sjefsøkonomi i LO, Stein Regård

Store utgifter på statsbudsjettet til bl.a sykelønn.Kommentarer fra Vidar Stang, leder av fagforbundet Telemark og  Torgeir Larsen, sekretær i LO Grenland og tillitsvalgt i Industri & Energi.

Ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer med kommentarer til statsbudsjettet.