Lørdagsmagasin 18. des

LO Grenland Medias lørdagsmagasin sender direkte hver lørdag fra 12 – 14 på Radio Grenland. Her kan du høre utdrag fra sendingene.Neste program er 9/1.

 

Samarbeidsutvalget mellom trygd og industri.

Intervju med Bjørn Kortner Jørgensen fra utvalget og Ivar Bakken fra Frelsesarmeen. Utvalget ga 3500 kroner til Frelsesarmeens arbeid under sendinga.

 

Det ser stygt ut for Bratsbergbanen.

Intervju med Petter Ellefsen fra Vekst i Grenland og Jon Øyvind Selmer fra Jernbanegruppa.

♦ Jon Øivind Selmer tror ikke Bratsbergbanen går i 2011 men håper det vil skje noe. Hadde noen vært kreative hadde det vært mulig å drive denne banen.

♦ Er det sterke krefter i Osloregionen som ikke ønsker Eidangertunnell, og hvem tjener på at denne ikke blir bygd?

♦ Hvorfor skal firefelts E-18 stoppe i Langangen?

♦ Ny sentralhavn i Grenland med gods fra sjø direkte til jernbane vil være en økonomisk og miljømessig milepæl for det som kan bli Norges største havn.

 

Hva nå med Vekst i Grenland?

Direktør i Vekst i Grenland Ståle Tveit og leder i LO Grenland, Jan Grini.