Lørdagsmagasin 8. januar 2010

LO Grenland Medias lørdagsmagasin sender direkte hver lørdag fra 12 – 14 på Radio Grenland. Her kan du høre utdrag fra sendingene.

Kåss og Blaker

Gass og industri i Grenland.

Intervju med statssekretær i Olje og Energidepartementet, Robin Kåss og Anne Blaker.
Tid: 13:59


Siv Jensen mener nordmenn er late.

Leder av LO, Roar Flåten, tar sterk avstand i dette intervjuet og kommenterer sykelønnsordningen.
Tid: 7:34


Eidangertunnelen må bli påbegynt i 2011.

Intervju med Geir Bekkevold, stortingsrepresentant for KrF og Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant for Ap.
Tid: 6:28


Tor Morten Thorsen

Hva er medlemmene mest opptatt av nå?

Intervju med leder av Industri & Energi, Leif Sande og Tor Morten Thorsen, leder av Herøya Arbeiderforening.
Tid: 8:50


Hva er medlemmene mest opptatt av for tiden?

Intervju med Jon Sanden fra Handel og Kontor.
Tid: 2:53


Samfunnskommentar fra Knut Aage Andersen.

Tid: 4:00