Lørdagsmagasin 16. januar 2010

LO Grenland Medias lørdagsmagasin sender direkte hver lørdag fra 12 – 14 på Radio Grenland. Her kan du høre utdrag fra sendingene.


Torhild Irene Jensen

 

Konfliktrådet er et tilbud som alle kan bruke.

Leder for Konfliktrådet i Telemark, Torhild Irene Jensen, forteller om konfliktrådets funksjoner.
Les mer på konfliktraadet.no
Tid: 12:18


 

Arbeidsfolk utsettes for store belastninger.

Noen ganger jobber mange utover det som er helsemessig forsvarlig.
Nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen
Tid: 10:06


 

Organisasjonsendringer i NNN.

Intervju med leder i NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund), Jan Egil Pedersen.
Tid: 6:28


 

Yrke med høy belastning gir høyt sykefravær.

Geir Bjørkly, forbundsleder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Tid: 5:54


Erfaringer fra brannene i Froland.

Intervju med orfører i Froland, Simund Pedersen og ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer.
Tid: 4:26


25 år i LO Grenland Media og 70 års jubilant.

LO Grenland gratulerer medarbeider Isak Siljan.
Tid: 1:25