Lørdagsmagasin 23. januar 2010

LO Grenland Medias lørdagsmagasin sender direkte hver lørdag fra 12 – 14 på Radio Grenland. Her kan du høre utdrag fra sendingene.

Fagbevegelsen må bli hørt.

Fagbevegelsen må bli bedre hørt i programprosessene i Arbeiderpartiet i år.
Intervju med Magnus Straume.
Tid: 5:31


Mer praksis og mindre teori i fag -og yrkesopplæring.

Hvordan skal vi heve kvaliteten på fag -og yrkesopplæring for fremtiden?
Intervju med Rolf Jørn Karlsen fra  Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring i Norge (SRY), og Geir Olav Tveit, landstyremedlem i Skolenes Landsforbund.
Tid: 9:53


IA-avtalen skal reforhandles

Hvordan få redusert sykefraværet og er det krisemaksimering i media?
Direktør i NHO, Nicolay Boye (på telefon), LO sekretær Irene Haukedal og Rune Solvi fra Arbeidslivsenteret i NAV.
Tid: 10:17


Høl i hue å legge ned Bratsbergbanen.

Det er politikernes oppgave å sørge for et jernbanetilbud.
Med Petter Ellefsen, spesialkonsulent for Vekst i Grenland.
Med Sigvald Oppebøen Hansen (på telefon) og Geir Bekkevold, stortingsrepresentanter fra Ap og KrF.
Tid: 18:56


Et mørkt og krevende budskap.

Tillitsvalge i Postkom skal samle alle utfordringene som fører til omtillinger og nedbemanninger i Posten.
Intervju med leder i Postkom, Odd Kristian Øverland.
Tid: 6:10