Lørdagsmagasin 6. februar 2010

Med Jan B. Paulsen fra Europabevegelsen, Banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Halvorsen, Anne Blaker (gruppeleder i Bamble Arbeiderparti) og Mette Nord (sentral nestleder i Fagforbundet), Nicolai Boye( direktør i NHO Telemark) og Irene Haukedal (LO sekretær i Telemark), Torgeir Larsen (leder på Eramet) og Ingeborg Kivle (tillitsvalg i Norsk Fengsels -og friomsorgsforbund), Marianne Nilsen (leder i Fagforbundet i Skien) og Tom Erik Flata(leder av Industri og Energi).
Innslag kan også lastes ned på radioriks.no

Jan B. Paulsen

Europabevegelsen

Hva står Europabevegelsen for? Isak Siljan snakker med Jan B. Paulsen fra Europabevegelsen.
Tid: 10:22


 

Enkelte banker øker utlånsrenta.

Norges Bank har ikke økt styringsrenta, men allikevel øker den
i noen banker. 

Banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Halvorsen, forklarer
grunnen.
Tid: 6:15


 

Vil et kvinnepanel medføre mer likestilling?

Intervju med Anne Blaker (gruppeleder i Bamble Arbeiderparti) og Mette Nord (sentral nestleder i Fagforbundet).
Tid: 11:09


 

Ekspertutvalgets forslag vil være en god utvikling av nåværende IA-avtale.

Intervju med Nicolai Boye( direktør i NHO Telemark) og Irene Haukedal (LO sekretær i Telemark).
Tid: 8:22


 

Nedbemanning i Skien Fengsel vil gå utover både ansatte og innsatte.

Intervju med Torgeir Larsen (leder på Eramet) og Ingeborg Kivle (tillitsvalg i Norsk Fengsels -og friomsorgsforbund).
Tid: 10:01


 

Forslag fra ekspertutvalget for sykefravær.

Intervju med Marianne Nilsen (leder i Fagforbundet i Skien) og Tom Erik Flata(leder av Industri og Energi).
Tid: 07:49