Pensjonsreformen og AFP

Einar Gjeldsvik

Pensjonsreformen og AFP

LO Telemark arrangerte åpent informasjonsmøte 25. februar i Folkets Hus i Porsgrunn. Det var fullt hus med over 150 tillitsvalgte.

 

LO Telemark arrangerte åpent informasjonsmøte 25. februar i Folkets Hus i Porsgrunn. Det var fullt hus med over 150 tillitsvalgte.

  • Ny modell for alderspensjon i folketrygden
  • Tjenestepensjon og AFP i privat sektor
  • Tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

I mars 2010 sender NAV ut brev til årskullene som kan starte pensjonsuttak i 2011. Dette gjelder 160 000 personer, og vi tror mange tillitsvalgte vil få spørsmål og trenger informasjon.
Eivind Gjeldsvik fra LO informerte. Her kan du høre hele foredraget:
Del 1

Del 2

Del 3 med oppsummering

Eystein GjeldsvikIntervju med Eystein Gjeldsvik.

Einar MoenInnlegg med Einar Moen fra Nav Telemark.