Lørdagsmagasin 27. februar 2010

Med: Jon Sanden, Rolf Jørn Karlsen, Geir Olav Tveit, Jan Egil Pedersen (forbundsleder i NNN), Irene Haukedal (distriktssekretær i LO Telemark) og Nicolai Boye (NHO Telemark), Mette Nord og Elisabeth Timland, Ester Romme Bakka (tillitsvalg i NAV).
Med Jan Erik Andersen og Øystein Meyer

Jan Erik Andersen og Jon Sanden

Forbundsvise forhandlinger.

LOs representantskap vedtok hovedlinjer for årets tariffoppgjør.

Kommentarer fra Jon Sanden (forbundsstyremedlem i Handel og Kontor) og Thor Morten Thorsen (leder i Herøya Arbeiderforening)
Les hovedlinjer for hovedoppgjøret her (klikk)
Tid: 10:25


Ny skjebnetid for yrkesfag?

Rolf Jørn Karlsen (sekretær i Fellesforbundet) og Geir Olav Tveit (medlem av styret i Skolenes Landsforbund
Tid: 6:19


Maktutredning i matvarebransjen

Intervju med Jan Egil Pedersen (forbundsleder i NNN)
Tid: 4:32


IA avtalen nesten ferdig

Irene Haukedal (distriktssekretær i LO Telemark) og Nicolai Boye (NHO Telemark)
Tid: 8:18


 

Dårlig nytt for likelønn?

Intervju med Mette Nord og Elisabeth Timland
Tid: 6:45


Blir de ansatte hørt i NAV?

Intervju med Ester Romme Bakka (tillitsvalg i NAV)
Tid: 6:22