Lørdagsmagasin 20.mars

 

Lørdagsmagasin fra 20.mars.

Innhold: kåseri ved Knut Åge Andersen, 1.mai, lærlinger, fagpolitikk og Finnmarksløpet.

 Knut Åge Andersen

“Vårens vakreste eventyr”.

Kåseri ved Knut Åge Andersen.

 

1.mai taleren klar.

Jonny Jensen fra 1.mai komiteen.

 

Frafallsprosjekt for læringer i Telemark.

Tor Morten Thorsen og Rolf Jørn Karlsen.

 

Tenketank for venstresida

Per Østvold og Nina Risinggård, styremedlem i fagligpolitisk råd.

 

Arkiv jubilerer 30 år.

Arikivar Ove Lunde i Arbeiderbevegelses arkiv i Telemark,

 

LO Telemarks årsmøte.

Magnus Straume fra Telemark Arbeiderpartis årsmøte.

Sindre Beyer fra Telemark Arbeiderpartis årsmøte.

 

Finnmarksløpet.

 

Jon Øyvind Selmer rapporterer fra Finnmarksløpet.