Lørdagsmagasin 24. april 2010

Øystein Beyer og Rolf Erling Andersen

Lørdagsmagasin 24. april 2010

Innhold: Jernbanesatsing på østlandet, Nav, tariffoppgjør, årsmøtet, hjertekø og fjernvarmeanlegg.

Med Øystein Beyer, Rolf E. Andersen, Terje L. Aasland, Jon Ø. Selmer,Terje Tønnesen, Stein Regaard, Gustav Søvde og Isak Siljan.

Nye målsetninger på Jernbanen.

Intervju med Øystein Beyer (ordfører i Porsgrunn) og Rolf Erling Andersen (ordfører i Skien).

 

Dobbeltspor fra Larvik til Eidanger.

Intervju med Terje Lien Aasland (stortingsrep Ap) og Jon Øyvind Selmer (Jernbanegruppa) 

 

Fikk sparken fra FrPs talerstol.

Intervju med Terje Tønnesen fra NAV

 

Har tariffoppgjøret blitt for dyrt for landet?

Intervju med Stein Regaard, økonom i LO.

 

Årsmøte i LO Grenland.

Intervju med leder i LO Grenland, Jan Grini.

Programmet for 1.mai.

 

Kraftig debatt om fjernvarmeanlegget i Skien

Intervju med teknisk leder i hovedutvalget i Skien, Gustav Søvde.

 

Beboere protesterer mot fjernvarmeanlegg.

Intervju med Isak Siljan fra Falkum i Skien.

 

Folk dør i hjertekøen.

Intervju med Isak Siljan fra Landsforeningen for hjerte og lundesyke LHL.

 

I studio Jan Erik Andersen og Øystein Meyer