Årsmøtet 2010

Jan Grini og Wenche Tveitan

Ny leder i LO Grenland.

Wenche Tveitan tar over “klubba” etter Jan Grini.

 

Intervju med første kvinnelige leder av organisasjonen.

 

Intervju med avgått leder Jan Grini.

 

 Jan Rugstad

Jan Rugstad hedret for 60 år i LO med en gave.