Faglig-politisk samarbeid Arbeiderpartiet – Fagforeninger.

Finn Jota

Skien AP og Faglig/Politisk utvalgts temamøte .

Tema: Faglig-politisk samarbeid Arbeiderpartiet – Fagforeninger. Hvorfor har vi dette og hvorfor er det så viktig for oss?

Hør opptak fra møtet.

 

Faglig-politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, Finn Jota innledet møtet.

Hør innledningen til Finn Jota her:

Han tok for seg blant annet disse spørsmål med historisk bakgrunn:

  • Hvorfor organiserte arbeiderne seg?
  • Hvorfor ble LO dannet?
  • Hvorfor ble Arbeiderpartiet dannet?
  • Hvorfor samarbeider vi?
  • Hvor viktig er det for vår velferdsstat?

Hør intervju med Finn Jota:

 

 

Magnus Straume

Faglig-politisk koordinator i Arbeiderpartiet Magnus Straume

Han tok for seg utfordringene i vår tids fagligpolitiske arbeid med bakgrunn i: ”Hverdagslivets eksperter” befinner seg ute på arbeidsplassene. Deres kunnskap er viktig når riktige beslutninger skal fattes.

Hvordan kan vi gjennom styrket fagligpolitisk samarbeid sikre bredere deltakelse, større involvering og økt medbestemmelse for folk flest?

Hør innlegget fra Magnus Straume her:

Styret Faglig/politisk utvalg.