Lørdagsmagasin 28. august 2010

 Jonny Jensen

Lørdagsmagasin 28. august 2010

• Med Jonny Jensen,redaktør Ove Mellingen, ny ungdomssekretær i LO m.flere

strek• Hva bør gjøres for å få folk til å tro på de rød/grønne?

Intervju med Jonny Jensen (leder Klosterskogen Ap)

 

 

• Gallupen viser dårlige tall for regjeringspartiene.

Thorbjørn Lillemoen (Sp)  og Jonny Jensen (Ap)

 

  

skiller

• Politikk og media

Intervju med Ove Mellingen (redaktør i Telemarksavisa) og Agnar Larsen som medprogramleder.

Ove Mellingen

 

 

 

• Ny tillitsvalgt i LO Grenland

Intervju med Thorbjørn Holøs, ny tillitsvalgt i LO Grenland, (bilde) og Johnny Skogsrød, nestleder i LO Grenland og tillitsvalgt i Fagforbundet.

Thorbjørn Holøs

 

 

 

strek

 • LO i møte med politikere.

Intervju med informasjonssjef i LO, Øivind Hansen og Elisabeth Timland, leder av fagforbundet i Skien.

 

 

• Ny ungdomssekretær for LO Telemark

Intervju med Ole H. Olsen og Jonny Jensen som medprogramleder.

 

 

LO Favør