Lørdagsmagasin 4. september 2010

 Magnus Straume

Lørdagsmagasin 4. september 2010

  • Rød/grønne koalisjonen på offensiven igjen?
  • Klare råd fra toppen.
  • Politisk opprør i Grenland.
  • Utdanningsfiendtlig gubbevelde i LO?
  • Ny rute fra Skien Lufthavn.

Hva er resepten?

Hva er resepten for å få den rød/grønne koalisjonen på offensiven igjen? Intervju med Magnus Straume, faglig-politisk koordinator i Arbeiderpartiet .

 

Klare råd fra toppen.

Det er misnøye i industrimiljøene mot regjeringen.
Intervju med Leif Sande fra Industri og Energi.

 

Politisk opprør i Grenland.

Veibygging i Grenland går for sakte. Intervju med ordfører i Skien, Rolf Erling Andersen.

 

Nytt departement for Robin Kåss fra Porsgrunn.

Intervu med Robin Kåss, statssekretær i Helse og Sosialdepartementet.

 

Utdanningsfiendtlig gubbevelde i LO?

Intervju med fylkessekretær i LO Telemark, Irene Bordier Haukedal og nestleder i Fagforbundet, Mette Nord.

 

Nedgang i ledigheten.

Intervju med Nav-direktør Terje Tønnesen.

 

Ny rute fra Skien Lufthavn.

Alle brikkene på plass for ny rute. Intervju med Asbjørn Anthonisen.

 

Mesterskap i “kaste på stikka”

Arne Strand

Sosialt tiltak på Haugsåsen på Menstad i Skien, lørdag 11. september. Oppmøte kl.11 og start kl. 12.

Intervju med Arne Strand.

Påmelding på telefon 920 64 872. Premier og kafé.

 

I studio: Isak Siljan, Jan Erik Andersen og Øystein Meyer. strek