Intervju med Arne Treholt

Intervjuer med Arne Treholt.

LO Grenland Media (Samorg Radio) intervjuet Arne Treholt i 1990 i Ila Landsfengsel noen måneder etter at han ble dømt.

Disse intervjuene er i 5 deler + telefonintervju og sammendrag.

 

Del 1:

Del 2:

Del 3:

Del 4:

Del 5:

Telefonsamtale med Arne Treholt 1 år senere:

Jan Erik Andersen forteller om intervjuene.