Lørdagsmagasin 22. jan 2011

Arne Rui og Robin Kåss

 

Lørdagsmagasin 22. januar 2011

Sykehussaken

I studio direktør i Sykehuset Telemark og Robin Kåss, statssekretær i helsedirektoratet.

Lørdagskåseri

Knut Åge Andersen

 
Jensen vasler krig mot LO

På telefon Øyvind Hansen fra informasjonsavdelingen i LO

 
SuperLO kurs

I studio Ole Henrik Olsen, ungdomssekretær i LO Telemark.

 
Eidangerparsellen en turistattraksjon?

Med Jon Øivind Selmer og Petter Ellefsen

 

Vil se nærmere på pensjonsordingen.

På telefon Mette Nord, nestleder i Fagforbundet.

 

 I studio: Frank Roy Larsen, Jan Erik Andersen og Øystein Meyer

strek