En Dvergmanns Epistel

Ragnar Sør Olsen besøkte radiostudio 14.mai.