Lørdagsmagasin 17. september 2011

Maja Foss Five, Trine Flatin og Maria Honerød.

 

Lørdagsmagasin 17. sept 2011

 

18 av 55 kvinner kom inn i bystyret.

I studio: Maja Foss Five, Trine Flatin og Maria Honerød.

 

Arbeidsledigheten øker i Telemark.

Intervju med NAVdirektør, Terje Tønnesen

Rød/grønt flertall på fylkestinget.

Intervju med Kristian Tynning Bjørnøy og Tom Egil Flata.

Molvik på fylkestinget.

Intervju med Sigbjørn Molvik.

REC redusere 30 %

Hans Ødegård, tillitsvalgt

Eneste med invandrerbakgrunn.

Dler Khurshidi på telefon.