Lørdagsmagasin 29. oktober 2011

Per Halvorsen

Lørdagsmagasin 29.okt.2011

 

Økonomisk rapport

Med banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Halvorsen

Telemark høyest ledighet.

Med Terje Tønnesen, direktør i NAV.

Advarer mot lederlønnsfest.

Med leder i LO Stat Tone Rønholttangen.

REC foreløpig reddet.

Med Hans Ødegård, hovedtillitsvalgt i REC.

Vil fjerne matproduksjonsavgiften.

Med leder i NNN, Jan Egil Pedersen.