Lørdagsmagasin 19. november 2011

Thorbjørn Holøs

Lørdagsmagasin 19. nov

Ta fra de rike og gi til de fattige?

Intervju med Geir Bekkevold

Strømregningene opp igjen.

Intervju med Thorbjørn Holøs

3 fagforbund vil slå seg sammen.

Intervju med Tor Fevang

Viser nye muskler mot frafall i skolen.

Intervju med Rolf Jørn Karlsen og Irene Haukedal.