Lørdagsmagasin 17.mars 2012

 

Lørdagsmagasin 17.mars 2012

Nye angrep i Gaza.

Intervju med Finn Erik Thoresen fra Norsk Folkehjelp

Nyvalgt leder i SV.

Intervju med Rolf Jørn Karlsen

Større lønnsforskjeller?

Intervju med Stein Regård, sjefsøkonomi i LO

Fylkeskonferansen til LO Telemark.

Intervju med Irene Bordier Haukedal.

Ingen bør løslates fra Ullersmo…

Intervju med Geir Bjørkli. leder av Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund.