Lørdagsmagasin 12.mai 2012

 

Lørdagsmagasin 12.mai

 

LOkongressen.

Intervju med Irene Bordier Haukedal.

Norsk kapital til nye bosetninger.

Intervju med Liv Tørres og Ragnar Steinstad.

Reklamerer for Grenland.

Intervju med Ståle Tveit, direktør i ViG.

Styret i ViG overkjørt.

Intervju med Johnny Skogsrød.

Landbruktsoppgjøret er viktig for mange.

Intervju med Jan Egil Pedersen, NNN.