Lørdagsmagasin 29.sept 2012

 

strek

Lørdagsmagasin 29.sept

 

Økonomisk rapport

Norsk og internasjonal økonomi med Per Halvorsen.

Skien sitter igjen med regninga for flyplassen i Grenland.

Intervju med Rolf Erling Andersen.