Lørdagsmagasin 27. okt 2012

Eskil Pedersen. Foto: Bjørn Rudborg

 

Lørdagsmagasin 27. okt

 

Innledning om det nye partiprogrammet til AP

Med Eskil Pedersen, nyvalgt leder AUF.

 

Klarer AP å oppfylle alles ønsker?

Isak Siljan intervjuer Eskil Pedersen.

Økonomisk rapport 27. okt

Med banksjef Per Halvorsen

Porsgrunn Porselensfabrikk.

Med Dag Augestad og Øystein Beyer

Norske fengsler underbemannet.

Med Geir Bjerkly fra Norges fengel og friomsorgforbund

Advarer mot H/Frp flertall

Med leder i Postkom, Odd Kristian Øverland

I studio Isak Siljan og Jan Erik Andersen

Strek