Lørdagsmagasin 2.mars 2013

Lørdagsmagasin 2.mars

Lene Vågslid

Bilde: Lene Vågslid

 

Norsk matproduksjon.

Intervju med  Trond Ballestad (Sp) og Terje Lien Aasland (Ap)

Psykisk helsevern.

Intervju med statssekretær Robin Kåss

Vold i nære relasjoner.

Foredrag av Lene Vågslid (utdrag.)

Vold i nære relasjoner.

Intervju med Lene Vågslid.

Forbundsalliansen historie.

Intervju med Roger Hansen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund.