Uttalelser fra LO i Telemarks fylkeskonferanse.

Uttalelser fra LO i Telemarks fylkeskonferanse.

Fylkeskonferanse LO Telemark 7.mars 2013

Bilde:

Uttalelser fra LO i Telemarks fylkeskonferanse 7. mars 2013.

Y-veien i helsefag

Fylkeskonferansen til LO i Telemark støtter arbeidet med at Høgskolen i Telemark skal bli først på å utdanne helsefagarbeidere til sykepleiere gjennom Y-veien. Vi viser til erfaringene med Y-veien på ingeniørstudiet for teknologiske fag, hvor de som er rekruttert fra fagbrev blir de beste ingeniørene. LO Telemark  mener at Y-veien i helsefag kan gi tilsvarende positiv effekt.

 

 

Sammen for fortsatt rødgrønt flertall

LO Telemark har vært samlet til fylkeskonferanse og diskutert høstens stortingsvalg.
Konferansen er samstemte på at eventuelle rødgrønne uenigheter nå må settes til side og at kreftene brukes mot èn felles fare, nemlig et Høyre-FrP styrt Norge når vi våkner 10. september.
Da vil vi få en politikk som ligger til høyre for høyre, og dette vil virkelig sette opparbeidede rettigheter og mange års kamp for faglige rettigheter på prøve.
Vi må ikke la oss lure av høyresidens argumentasjon i enkeltsaker – agendaen er akkurat den samme som i 2005 – de sier det bare på en annen måte.

Kampen for det enkelte menneskes rett fremfor fellesskapsløsninger er fremdeles budskapet, og det er bare å se over grensen til Sverige så ser man resultatet av borgelig politikk.
I Sverige er fagbevegelsen nesten utradert, og på gamlehjemmene blir bleiene veid før de blir byttet.  Er det slik vi vil ha det i Norge?
LO Telemark erkjenner at ikke alt er perfekt med de rødgrønne heller, men at tiden nå er inne til å samle kreftene mot dem som ønsker å svekke faglige rettigheter, privatisere offentlige tjenester, gi fra oss kontrollen av naturressursene, øke skatteletten til dem som har mest og ikke minst øke adgangen til midlertidige ansettelser og svekke stillingsvernet.
LO Telemark er sammen med de rødgrønne klare til å forsvare disse rettighetene og oppfordrer alle LOs medlemmer til å bruke stemmeretten 9. september. Det blir viktigere enn noen gang slik at LOs verdigrunnlag opprettholdes, og at vi beholder en regjering som er med oss og ikke mot oss. Vi ønsker fortsatt satsning på fellesskapsløsninger, og ikke et samfunn hvor lommeboka bestemmer kvaliteten på primæroppgaver som skole, helse og velferd.
Stem Rødgrønt!