Norsk Folkehjelp i Palestina.

Årsmøtet LO Grenland 2013

 

På LO Grenland sitt årsmøte ble det overrakt bevilgninger på til sammen kr. 270.000,- til demokrati og menneskerettigheter prosjektet til Norsk Folkehjelp i Palestina.

Bevilgningene gis over tre år. At fagbevegelsen går inn slik over år er nytt og meget positivt. Tidligere er det kun forbunda sentralt som binder seg opp slik over år sier styre leder Finn Erik Thoresen som var tilstede på årsmøtet i LO Grenland og holdt foredrag om situasjonen i og rundt Palestina.

Personene på bilde er fra venstre Jon Erik Lyng NNN 22 Telemark, Tom Jacobsen Dalen Arbeiderforening  avd. 46, Wenche Tveitan LO Grenland,  Finn Erik Thoresen Norsk Folkehjelp, Tom Egil Flata Fellesforbundet avd. 39 Industri og Service.