Taler på LO-kongressen

Om organisasjonskonflikten på Herøya

Med Anders Skattkjær, LO-kongressen

 

Ungdom inn i sekræteratsledelsen.

Intervju med Wenche Tveitan på LO-kongressen.