Lørdagsmagasin 3.august 2013

Odin Adelsten Bohmann

Bilde: Odin Adelsten Bohmann

Lørdagsmagasin 3. august

 

Mer vanlig å mobbe politikere.

Intervju med Odin Adelsten Bohmann

Fiskefagskole til Langesund.

Intervju med Halgeir Kjelldal.

Økonomisk Rapport

Intervju med Per Halvorsen, banksjef i Sparebank 1 Telemark.

Ledigheten nedover i Telemark.

Intervju med Terje Tønnesen, direktør i NAV Telemark.

Statoil flagger ut?

Intervju med Leif Sande fra Industri og Energi.