Lørdagsmagasin 31.august 2013

Per Halvorsen

Lørdagsmagasin 31. august

Økonomisk Rapport

Intervju med Per Halvorsen, banksjef i Sparebank 1 Telemark.

Siste om arbeidsmarkedet.

Intervju med Terje Tønnesen fra NAV Telemark.

Hva vil skje med mer privatisering?

Intervju med Rolf Jørn Karlsen (Sv), Trond Ballestad (Sp) og Terje Lien Aasland (Ap)

Uår for folkevettet?

Intervju med Ragnar Steinstad fra partiet Rødt.

SU har mobilsert før dette valget.

Intervju med Martin Nenseth, leder av Grenland SU.

Lav arbeidsledighet har ikke kommet frem i valgkampen.

Intervju med Vidar Stang, leder av Fagforbundet Telemark.

Møte med Torvald Stoltenberg.

Seniorforum for Arbeiderpartiet i Grenland hadde invitert til møte med Torvald Stoltenberg som innleder på Folkets Hus i Porsgrunn.
Tema for møtet var “Det handler om mennesker”.
Stoltenbergs utgangspunkt var fellesskap og solidaritet.
– Hvorfor har du valg dette som tema?