Lørdagsmagasin 28.sept 2013

Per Halvorsen

Lørdagsmagasin 28.sep

 

Økonomisk rapport

Intervju med Per Halvorsen, Sparebank 1 Telemark.

Arbeidsledigheten ned i Telemark.

Intervju med Terje Tønnesen, NAV Telemark.

 

Nye krav for Radio Riks.

Intervju med Øyvind Hansen, LOs informasjonsavdeling.

 

Uro i Posten etter regjeringsskifte.

Intervju med Odd Krisian Øverland, leder Postkom.

 

Lærlingeplasser forsvinner.

Intervju med Arne Hagen, tillitsvalgt i Fellesforbundet.