Lørdagsmagasin 11.januar 2014

Lørdagsmagasin 11.januar.

 

Hardt ut mot legene i Bø.

Samtale med Ådne Naper.

Vekst i Grenland flytter.

Vekst i Grenland har flyttet til Skien.  Samtale med Ståle Tveit.

 

Lederrot i SP.

Samtale med Trond Ballestad (SP)

 

Teoritrøtt ungdom har andre talenter.

Samtale med Irene Haukedal, LO Telemark og Rolf Jørn Karlsen, forbundssekretær i Fellesforbundet.

 

Tilbakeblikk til 2013

Samtale med Erna Hagensen.

 

Ny sykehusmelding.

Samtale med Robin Kåss.