Lørdagsmagasin 18.januar 2014

Lars Johnsen

På bildet: Lars Johnsen

Lørdagsmagasin 18.januar

Mange konflikter.

Samtale med Lars Johnsen, nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Stor rekrutteringskampanje.

Samtale med Bjørn Skogen, leder i Handel Og Kontor.

10 år å bygge et fengsel!

Samtale med Geir Bjørkli, leder i Norsk Fengsel -og Friomsorgsforbund.

Statoil flagger ut arbeidsplasser.

Samtale med Leif Sande, Industri & Energi.