Lørdagsmagasin 8. februar 2014

Mette Nord

Lørdagsmagasin 8.feb

Har Høyre best dialog med LO?

Samtale med Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Historieforfalskning fra Høyre.

Samtale med Jon Leirvåg, Norsk Tjenestemannslag.

 

Polet på søndag?

Samtale med Bjørn Skogen, leder av Telemark Handel og Kontor.

 

Gjenvalgt i Skien AP.

Samtale med Tor Ragnar Sollid, Skien Arbeiderparti.

 

Sterkt inne i sykehussaken.

Samtale med Vidar Stang, leder Fagforbundet Telemark.

 

Årsmøte i SV.

Samtale med Rolf Jørn Karlsen.