Uttalelser fra LO Telemarks fylkeskonferanse

Vårkonferanse 2014

LO Telemarks fylkeskonferanse våren 2014 ble avholdt på Bø Hotell 25. – 26. februar med ca 50 deltakere. Konferansen avga høringssvar på utviklingsplan for Sykehuset Telemark, Støtteerklærlæring til SL og flere uttalelser.

 

Les uttalelsene her:

 

 

 

Randi Bilberg

Intervju med Randi Bilberg:

 

Linda Pettersen

Intervju med Linda Pettersen

Liten gullstjerne

strek