Lørdagsmagasin 15.mars 2014

Geir Bjørkli

Bildet: Geir Bjørkli

Lørdagsmagasin 15. mars 2014

 

Subutex på avveie i fengslene.

Samtale med Geir Bjørkli, leder i Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund.

Flere krav ikke med.

Samtale med forbundssekretær i Fellesforbundet, Rolf Jørn Karlsen.

 

Fortsatt kamp mot postdirektivet.

Samtale med leder av Postkom, Odd Christian Øverland.

 

Krav til permiteringsregler.

Samtale med Alexander Lien, leder Lo Telemark.

 

Fornuftig lønnspolitikk?

Hvordan skal vi sikre en fornuftig lønnspolitikk med de siste sprellene til DNB, Mette Nord?