Lørdagsmagasin 10.mai 2014

Per Halvorsen

Lørdagsmagasin 10.mai 2014

Økonomisk Rapport

Samtale med banksjef i Sparebank1 Telemark, Per Halvorsen

Løser seg i I&E

Samtale med leder i Industri & Energi, Leif Sande

Fortsatt boikott.

Samtale med Nina Risinggård, NTF

Vil prøve ny skiftordning.

Samtale med Geir Bjørkli, leder i Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund.