Lørdagsmagasin7.juni 2014

Ole-Jon Tveito - Radio Rjukan

Bilde: Ole-Jon Tveito – Radio Rjukan

Lørdagsmagasin – Ungdomsmagasin 7.juni

 

Rjukanfolk er fly forbannet.

Intervju med Ole-Jon Tveito.

 

Pessimistisk NAV-direktør.

Intervju med Terje Tønnesen, Nav

 

Valgt inn i UNI.

Intervju med Erna Hagensen.

Ungdomsmagasin

LO Grenland Medias Ungdomsmagasin.

Med Caroline Moen, OleHenrik Olsen, og Morten P. Selstad