Lørdagsmagasin 13. september 2014

Ragnar Steinstad

Bilde: Ragnar Steinstad

Lørdagsmagasin 13. sep 2014

 

Stopp lidelsene i Palestina.

Samtale med Ragnar Steinstad og Mette Nord

Utvidelse av streiken i HK

Samtale med Bjørn Skogen.

 

Kynisk innstilling.

Samtale med Leif Sande, leder Industi % Energi.

 

Reduksjon i olje og gass.

Samtale med Stein Regård

 

Aksjon 23. september.

Samtale med Roy Pedersen Jon Peder Denstad.

 

Leier inn fengselsplasser.

Samtale med Geir Bjørkly, Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund.