Lørdagsmagasin 4.oktober 2014

 

Ny arbeidsmiljølov kan gi politisk streik.

Samtale med Vidar Stang.

LOs Ungdomsmagasin.

Med Ole-Henrik Olsen, Felix Volpe, Morten Selstad.

 

Tåkete arbeidsmarked.

Samtale med Terje Tønnesen, Nav direktør.

 

Utvanning av arbeidsmiljøloven.

Samtale med Tor Morten Thorsen, leder i HAF.

 

Ikke utenkelig med politisk streik.

Samtale med Mette Nord.

 

Anbefale politisk streik?

Samtale med Leif Sande og Rolf Jørn Karlsen.

 

Alvorlig inngrep på rettighetene.

Samtale med Jon Leirvåg.