Lørdagsmagasin 22.november 2014

Ostedisk

Illustrasjonsbilde

Lørdagsmagasin 22.nov. 2014

Ostetoll på nytt?

Intervju med leder i NNN, Jan Egil Pedersen.

 

Streik på Youngstorget.

Intervju med Bjørn Skogen, leder i Telemark Handel & Kontor.