Lørdagsmagasin 17.jan 2015

 

Krise for fagopplæring

Samtale med Christian Tynning Bjørnø, Rolf-Jørn Karsen og Geir Olav Tveit.

LOs Ungdomsmagasin

Samtaler med Charlotte Jonskås i Fagforbundet og Eirik Michelsen i Handel og Kontor.

Med Morten Selstad og Ole-Henrik Olsen.

 

Et av de alvorsligste angrep.

Samtale med Roger Hansen og Nina Risinggård

 

Kan bli 25% vikaransatte.

Samtale med Anne Finborud og Geir Olav Tveit.

 

Vi må verne om rettighetene.

Samtale med Rita Bråten og Asle Aase fra Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund