Lørdagsmagasin 31.jan 2015

Økonomisk Rapport

Samtale med Per Halvorsen, banksjef i Sparebank 1 Telemark.

Arbeidsmarkedet.

Samtale med Terje Tønnesen, NAV Telemark.

 

LOs Ungdomsmagasin

Med Morten Selstad, Felix Volpe og Simon Laland.

 

Oppsummering av Politisk Streik i Grenland.

Samtale med Irene Haukedal og Wenche Tveitan.